Logotypy EFS Śląskie
Projekt "Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych Poddziałanie 1. Kształcenie ustawiczne - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


O PROJEKCIE

Gmina Siemianowice Śląskie pozyskała kolejne dofinansowanie z Unii Europejskiej. Tym razem w ramach dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego można w projekcie „Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie” przejść bezpłatny kurs z zakresu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) lub równoważny oraz kursy języków obcych (angielski, niemiecki, francuski). Szkolenia zakończą się walidacją, certyfikacją umiejętności nabytych podczas szkoleń, jak również istnieje możliwość walidacji i certyfikacji umiejętności nabytych poza projektem.

 

Do przystąpienia do naszego projektu zapraszamy:

  • osoby pracujące,

  • osoby powyżej 25 roku życia,

  • osoby z obszaru objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Siemianowice Śląskie

  • w szczególności osoby starsze i z niskimi kwalifikacjami,

  • osoby z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem i/lub podwyższeniem kwalifikacji komputerowych lub językowych.

 

Osoby chcące uzyskać więcej informacji zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu zlokalizowanym w Wydziale Programów Pomocowych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie osobiście,  poprzez e-mail: ksztalcenie@um.siemianowice.pl lub pod numerami telefonów: 32 760 54 14, 32 760 54 70.

Natomiast osoby chętne do przystąpienia do projektu prosimy zapoznanie się z regulaminem rekrutacji do projektu oraz wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu dokumentów rekrutacyjnych (DO POBRANIA z MENU).

KURSY
UCZESTNIKÓW