Zajęcia trwają!

Kolejne grupy rozpoczynają zajęcia komputerowe w ramach projektu "Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców gminy Siemianowice Śląskie". Po zakończeniu kursu każdy uczestnik, który zda egzamin otrzyma certyfikat umiejętności komputerowych ECDL.

To już trzeci tydzień zajęć w trzech dwunastoosobowych grupach. Uczestnicy potwierdzają, że na kursach panuje przyjazna atmosfera, sprzyjająca dowiadywaniu się coraz to nowych rzeczy o możliwościach komputera. Dodatkowo, wspólne kursy sprzyjają zawieraniu nowych znajomości.

"Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców gminy Siemianowice Śląskie" to projekt realizowany przez miasto, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach poddziałania 11.4.1 ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji aktywnych na rynku pracy mieszkańców Siemianowic Śląskich, z zakresu umiejętności komputerowych oraz językowych. W najbliższych dniach kolejne grupy rozpoczynają zajęcia, a od nowego roku rozpocznie się druga część projektu - szkolenia językowe. Zostały jeszcze wolne miejsca. Serdecznie zapraszamy!

Kontakt do Biura Projektu:

ul. Michałkowicka 105, pok. 35
tel. 32 760 54 14/21
mail: ksztalcenie@um.siemianowice.pl

Pierwsze szkolenia dla pracowników siemianowickich przedsiębiorstw za nami!

Gmina realizuje projekt pod nazwą “Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców gminy Siemianowice Śląskie”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach poddziałania 11.4.1 ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
Celem projektu jest poniesienie kwalifikacji mieszkańcom Siemianowic Śląskich aktywnych na rynku pracy, z zakresu umiejętności komputerowych oraz językowych.
 
Po długiej rekrutacji do projektu właśnie ruszyły szkolenia komputerowe, które zakończą się egzaminem oraz Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych – jedynym certyfikatem honorowanym na obszarze całej Unii Europejskiej w zakresie znajomości pracy z komputerem. 
 
Pierwsza grupa szkoleniowa, licząca 12 osób, zaczęła w ten weekend zajęcia – wyjaśnia Marta Stec, z Wydziału Rozwoju Miasta, która koordynuje ten projekt. Szkolenia są dobrowolne i odbywają się poza czasem pracy – dodaje, stąd cieszymy się, że mieszkańcy chcą podnosić własne kompetencje, szczególnie w weekendy.
 
Już niebawem ruszy kolejna grupa szkoleniowa, a od nowego roku rozpocznie się druga część projektu – szkolenia językowe. Zostały jeszcze wolne miejsca.
 
Serdecznie zapraszamy!
Kontakt do Biura Projektu:
ul. Michałkowicka 105, pok. 35
tel. 32 760 54 14/21

PROJEKT ZAKŁADA:

– realizację szkoleń ECDL wraz z walidacją i certyfikacją,
– realizację szkoleń z j. angielskiego wraz z walidacją i certyfikacją,
– realizację szkoleń z j. niemieckiego wraz z walidacją i certyfikacją,
– realizację szkoleń z j. francuskiego wraz z walidację i certyfikacją,
– walidację i certyfikację umiejętności nabytych poza projektem.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji osób pracujących (w wieku 25 lat i więcej, w szczególności osób starszych i o niskich kwalifikacjach, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia kwalifikacji), podnoszone kwalifikacje z zakresu ICT i języków obcych z walidacją i certyfikacją.

PLANOWANY EFEKT:

Podniesienie kwalifikacji osób pracujących, w szególności z obszarów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji, osób starszych oraz osób powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Kto może wziąć udział w projekcie i co dzięki niemu osiągnie?

Każdy z uczestników przejdzie certyfikowane szkolenia, a także podejdzie do akredytowanego egzaminu. Będzie również możliwość uzyskania certyfikacji umiejętności nabytych poza projektem.

Projekt skierowany jest dla wszystkich pracujących mieszkańców Siemianowic Śląskich w tym w szczególności należących do jednej z poniższych grup:
– osoby po 50 roku życia,
– kobiety w wieku 35+ (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka)
– osoby o niskich kwalifikacjach, które ukończyły 25 rok życia,
– osoby z niepełnosprawnościami.
– zamieszkujących obszar objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji